Vision 4 Kids V4K Birthday

The celebration of all Birthday’s for the Vision 4 Kids organization.

december

sat09decAll DayHappy Birthday JillianVision 4 Kids

sun24decAll DayHappy Birthday JalenVision 4 Kids

thu28decAll DayHappy Birthday Jailen!Vision 4 Kids

sat30decAll DayHappy Birthday Godstar!HSF Entertainment

january

wed10janAll DayTierra BirthdayVision 4 Kids

sun14jan11:15 pmsun11:15 pmVision 4 Kids New Year's PartyVision 4 Kids

wed17janAll DayMartin Luther King DayHoliday

february

sun04febAll DayHappy Birthday NyKeishia!Vision 4 Kids

fri09febAll DayHappy Birthday Tashire!Vision 4 Kids

wed14febAll DayValentine's DayHoliday

thu22febAll DayPresident's DayHoliday

sun25febAll DayAce BrotherVision 4 Kids

sun25febAll DayJason SlackJason Slack

tue27febAll DayHappy Birthday Ace Good!Vision 4 Kids

wed28febAll DayHappy Birthday Forever!Vision 4 Kids

march

mon04marAll DayHappy Birthday Big game James!Vision 4 Kids

mon04marAll DayHappy Birthday Chris!Vision 4 Kids

mon18marAll DayHappy Birthday Kal-elVision 4 Kids

fri22marAll DayHappy Birthday Kaiden!Vision 4 Kids

sat30marAll DayHappy Birthday Nia & Naya!Vision 4 Kids

april

sat06aprAll DayHappy Birthday Danielle!Jason Slack

wed10aprAll DayHappy Birthday Tawanda!Vision 4 Kids

mon15aprAll DayHappy Birthday EbonyVision 4 Kids

mon15aprAll DayHappy Birthday Yuri!Vision 4 Kids

tue16aprAll DayVision 4 Kids Egg HuntVision 4 Kids

tue16aprAll DayHappy Birthday Emma!Jason Slack

sun21aprAll DayHappy Birthday JuniorVision 4 Kids